Skip to main content

Nyheter 2021

Reglemente

Inför säsongen 2021 kommer det ske några små förändringar i reglementet.

Det som är nytt eller ändrat är markerat med röd text.

P.g.a. Corona Covid-19 pandemin och de förutsättningar som gäller utgår nedanstående krav på intyg effektmätning för säsongen år 2021.

Reglemente Porsche Sports Cup Scandinavia 2021 ver. 2 

Reglemente Porsche Sports Cup Scandinavia 2021 ver. 1   (som jämförelse)

Reglemente Porsche Sports Cup Scandinavia 2020 ver. 3   (som jämförelse)

SBF regler

 

Code of Conduct (uppförande regler)

Som förare måste du godkänna de uppförande regler som klubben har för tävlingskörning och fri träning.

I samband med att man anmäler sig till något arrangemang via klubbens anmälningssida kommer det att vara ett krav att man godkänner och accepterar uppförande reglerna genom att markera den rutan.

Här kan du läsa uppförande reglerna, Code of Conduct.

 

Serieanmälan.

Serieanmälan 2021

 

Dekaler

Du ska i möjligaste mån spara gamla dekaler på din bil om du tävlade med den under säsongen 2020. Det finns en ny dekalanvisning som måste följas. Om du inte deltog med bilen i serien 2020 måste du beställa nya dekaler vilket görs i anmälningsformuläret Serieanmälan 2021.

Tävlade du säsongen 2020 kommer du att få kompletterande dekaler per automatik.   

Behöver du en ny dekal för att byta placering kan du beställa via info@pcsracing.se .  

Dekalanvisning 2021 ver. 2  (ny version med ytterligare en sponsor)

 

För frågor om reglemente kontakta PCS Racing regelkommitté på regelkommitten@pcsracing.se

Connect with Porsche Club PCS Racing Sweden