Skip to main content

Årsmöte 2022

Klubbens årsmöte kommer att hållas den 9:e juli i samband med träning/tävling på Gelleråsen Arena. 

Kallelse till årsmöte 2022

Bilaga 1

Anmälan till årsmöte 2022 (vi önskar få reda på antal deltagare så vi kan planera för årsmöte och middag)

 

Valberedningens förslag

Årsbokslut 2021

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Budget 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Motion lämnad av styrelsen (Bilaga 1)

Revisionsberättelse för år 2021

 

Vill du lämna in en motion är du välkommen att skicka den till styrelsen@pcsracing.se senast 4 veckor innan årsstämman.

(dokument kommer läggas upp vart efter de blir klara)

 

Protokoll årsmöte PCSR 2022