Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 253

Här kan du se klubbens officiella varvrekord.

Uppdaterat 2022-09-27

Ansvarig för uppdateringen är John Carlsson.
Kontakta gärna John vid uppdateringar eller andra justeringar.
john.carlsson@ife-system.se