Skip to main content

Porsche Sports Cup bygger på ett nära samarbete mellan PCS Racing och ett antal starka företag.

Porsche Sports Cup är en mycket bra arena för olika former av kundaktiviteter. Vanligtvis disponerar vi hela tävlings anläggning vilket ger utrymme för olika aktiveter som medåkning på bana.

För information kontakta sponsorkommittén Peter Graymon (fd. Gustafsson) på pegus100@outlook.com  +46 709 178014.