Skip to main content
Styrelsen        
Peter Gustafsson Ordförande 12641 ordforanden@pcsracing.se  
Thomas Gustavsson Sekreterare 11633 sekreteraren@pcsracing.se  
David Bengtsson Kassör 9053 kassoren@pcsracing.se  
Peter Nilsson Ledamot 11117 porsche.carrera.993@gmail.com  
Sven-Eric Holm Ledamot 2559b sveneric@malmbacken.se SBF och licensfrågor
Ingemar Persson Ledamot 9526 j.ingemar.persson@gmail.com  
Robert Persson Östlund Suppleant 9755 robperost@gmail.se  
         
Tävlingskommitté        
Ingemar Persson     j.ingemar.persson@gmail.com  
Peter Nilsson     porsche.carrera.993@gmail.com  
         
Sponsorkommitté        
Peter Gustavsson     ordforanden@pcsracing.se  
         
Regelkommitté        
David Bengtsson     r924@hotmail.com  
John Carlsson     john.carlsson@ife-system.se  
         
Valberedning        
Jack Höglund     jack.hoglund@hotmail.com  
Marcus Gattinger     gattinger87@gmail.com  
         
Miljöansvarig        
Peter Nilsson     miljo@pcsracing.se    
         
Kommunikation        
Thomas Gustavsson     thomas.gustavsson@trg-innovation.se