Skip to main content

Årsmöte 2022

Klubbens årsmöte kommer att hållas den 9:e juli i samband med träning/tävling på Gelleråsen Arena. 

Kallelse till årsmöte 2022

Bilaga 1

Anmälan till årsmöte 2022 (vi önskar få reda på antal deltagare så vi kan planera för årsmöte och middag)

 

Valberedningens förslag

Årsbokslut 2021  (kommer snart publiceras)

Balansrapport 2021  (kommer snart publiceras)

Resultatrapport 2021  (kommer snart publiceras)

Rapport om årsbokslut 2021  (kommer snart publiceras)

Budget 2022  (kommer snart publiceras)

Verksamhetsberättelse 2021  (kommer snart publiceras)

Motion lämnad av styrelsen (Bilaga 1)

Revisionsberättelse för år 2021  (kommer snart publiceras)

 

Vill du lämna in en motion är du välkommen att skicka den till styrelsen@pcsracing.se senast 4 veckor innan årsstämman.

(dokument kommer läggas upp vart efter de blir klara)

 

Protokoll årsmöte PCSR 2022  (kommer att publiceras snarast efter årsmötet)